We Are Uchu No Ko
Afrirampo
Released: 12 October 2010
Format: CD, Digital Download
1.
Miracle Lucky Girls
4:43
2.
Sore Ga Afrirampo
7:15
4.
Tou Zai Nan Boku
3:25
5.
Umi
10:32
6.
Egolo Island
11:32
7.
Whyto
3:08
8.
Yah Yah Yeah
7:39
1.
Sunwave Dance
13:38
2.
Hoshi No Uta - Pika Universe 1
3:12
3.
Hoshi No Uta - Pika Universe 2
3:29
4.
Hoshi No Uta - Pika Universe 3
3:28
5.
Hoshi No Uta - Pika Universe 4
5:12
6.
Hoshi No Uta - Pika Universe 5
5:36